Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

epuap

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej w celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z internetowej platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel zainteresowany "wizytą w urzędzie online" (przedsiębiorstwo, instytucja publiczna) posiadający dostęp do Internetu i zaopatrzony w certyfikat kwalifikowany do elektronicznego podpisywania dokumentów.
ePUAP będzie miał możliwość składania dokumentów w postaci elektronicznej nie mających charakteru "podania" w rozumieniu kpa, a w związku z tym obowiązek posiadania podpisu elektronicznego w takich wypadkach może być wyłączony.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)

Platformę ePUAP można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji:
- dostarczenie usług ePUAP dla instytucji publicznych, co ułatwi świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną,
- udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz dla tworzenia usług złożonych, składających się z usług atomowych świadczonych przez potencjalnie różne instytucje; publiczne,
- udostępnienie odbiorcom usług publicznych (obywatele, przedsiębiorstwa) pojedynczego punktu dostępowego w Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Płońsku

 

UWAGA: Tylko osoby posiadające bezpłatne konto użytkownika na platformie ePUAP uprawnione są do złożenia elektronicznego pisma do Sądu Rejonowego w Płońsku.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes. Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularz (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

Pod wskazanymi wyżej adresami stron www zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak uzyskać certyfikat kwalifikowany w danym centrum certyfikacji.

Drukuj informację