Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

2 października 2017

Płońsk, dnia 2 października 2017 roku

 

Postanowienie

 

Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Wojciech Ambroziak
Protokolant:    -------------------
po rozpoznaniu w dniu 2 października 2017 r. w Płońsku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zs we Wrocławiu
przeciwko Agnieszce Witkowskiej 
o zapłatę

p o s t a n a w i a:
umorzyć postępowanie.

 

U z a s a d n i e n i e
Sąd zawiesił postępowanie w sprawie postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2016 roku wydanym na podstawie art. 177 § 1 pkt 6  kpc.
Zgodnie z art. 182 § 1 kpc sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 kpc, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. W myśl art. 183 kpc postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
Pomimo upływu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu wniosek o podjęcie postępowania jak dotąd nie wpłynął.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 


POUCZENIE
Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Drukuj informację